+
28 octubre 2018
gegant web
A tornar la visita dels gegants de Roda que el juliol van ser a la trobada de Vallfogona.
9 octubre 2018
geotecnic web
Amb una subvenció de la Diputació de Girona, es fan els treballs d'estudi i reconstrucció del mur sud de sota l'església de Sant Julià.
19 octubre 2017
bombeta
Des de fa 4 anys, l'Ajuntament va fent accions per reduir el consum energètic i reinveteix els estalvis en sistemes més eficients. L'Agèn
22 octubre 2018
xerrada tensio 18
Com cada any, és una xerrada del col·legi de farmacèutics dins del programa d'educació sanitària a la gent gran. A càrrec de Jaume Viv
13 maig 2018
llibre roser web
Molta participació a la festa del Roser que va estrenar el llibre que Carles d'Abàsolo ha fet sobre la història del ball i la festa. Molt