29 març 2023
El Consorci per a la protecció i la gestió dels espais d’interès natural del Ripollès (CEINR) té la necessitat de cobrir el lloc de t
27 març 2023
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu convocat per obrir una plaça de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d
21 març 2023
Plec de clàusules administratives particulars per a la concessió demanial d'ús privatiu de l'explotació del bar-restaurant del centre c
17 març 2023
Decret d'aprovació definitiva d'admesos i exclosos peó brigada estabilització. Decret
17 març 2023
Decret d'aprovació definitva d'admesos i exclosos plaça TEI Decret
27 març 2023
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu convocat per obrir una plaça de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de
27 març 2023
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu convocat per obrir una plaça de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d
21 març 2023
Memòria Tècnica per a la concessió demanial d'ús privatiu de l'explotació del bar-restaurant del centre cívic "La Piscina" Memòria
17 març 2023
Decret d'aprovació definitiva d'admesos i exclosos plaça peo brigada estabilització prèvia 2016 Decret
6 març 2023
Amb el suport de la Diputació de Girona, es durà a terme el projecte de restauració de l'església de Sant Julià de Vallfogona de Ripoll