Llar l’escoleta

L’Escoleta és l’escola bressol de Vallfogona que va obrir les seves portes el setembre de 2009 i acull infants del primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys).

L’Ajuntament l’ha creada amb l’objectiu de contribuir a rejovenir la mitjana d’edat del poble i ajudar a les famílies joves a quedar-se i educar els seus fills a la població o bé per aquells que vinguin de fora i busquin un lloc tranquil envoltat de natura on els seus fills puguin créixer i aprendre.

Cal fer esment del bon funcionament de l’escola de Vallfogona on els nens i nenes cursen l’educació infantil i la primària.

També donem molta importància les dues escoles a la creació d’un nexe d’unió entre l’Escoleta i l’Escola per seguir el mateix eix educatiu de continuïtat

 

QUIN ÉS L’EQUIP PROFESSIONAL ?

L’equip professional està format per una directora/mestra i una mestra que assumeixen les diferents tasques educatives, a més de gestionar el bon funcionament del centre.
Cal dir que l’escola bressol és de títol municipal i per tant l’Ajuntament és l’òrgan principal de gestió.
També recordar que es treballa conjuntament amb l’equip educatiu de l’escola, el qual ens dóna suport mutu i eines per la tasca educativa dels infants.

 

COM ENS ORGANITZEM A L’ESCOLETA?

Donat que som una escola bressol rural, la composició del grup d’alumnes de l’escola està format per una sola aula unitària, on els nens i nenes d’edats compreses entre 4 mesos i els 3 anys aprenen i juguen alhora. En funció del nombre de nens i nenes es poden construir diferents grups d’edats.
Voldríem remarcar l’avantatge tan enriquidor de compartir el mateix espai infants de diferents edats ja que permet als petits aprendre dels grans i als grans els hi permet aprendre valors com: cooperació, companyerisme, paciència, saber compartir, col·laborar…. i al mateix temps aprenen ensenyant als petits, per què ensenyant s’aprenen o més ben dit s’assoleixen molts coneixements ja adquirits.

 

QUINS SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS?

 • Assolir el desenvolupament integral de l’infant a nivell motriu, afectiu i de llenguatge.
 • Facilitar la integració al món que l’envolta.
 • Crear al voltant del nen un medi ric, que afavoreixi el desenvolupament sistemàtic d’actituds i activitats.
 • Afavorir la seva expressió.
 • Afavorir la seva autonomia.
 • Afavorir la capacitat de decisió .
 • Ajudar a assolir els hàbits principals:
  • D’autonomia: menjar, dormir, vestir-se, control d’esfínters……..
  • D’ordre i atenció: escoltar, obeir petites ordres, seguir una ordre…….
  • De convivència: saber compartir, aprendre a relacionar-se amb els educadors i amb els companys d’aula……

 

QUINA ÉS LA RELACIÓ PARES-ESCOLA?

És molt important la bona relació entre pares i mestres pel bon desenvolupament del nen/a per això hi haurà diferents formes de contacte:

 • Abans d’iniciar el curs es farà una reunió general amb tots els pares i mares de l’escola.
 • Els nens que siguin nous a l’escola es farà una petita entrevista personal als pares per conèixer millor els nens/es: els seus hàbits, costums, alimentació, descans……
 • Petites converses diàries a l’arribada i/o sortida.
 • Intercanvi d’informació mitjançant l’agenda dels nens/es.
 • S’elaborarà un informe del nen/a al final del curs i una reunió personal amb els pares.

 

QUIN ÉS EL NOSTRE HORARI?

HORARI ESCOLAR :

 • 08:00-09:00h. Acollida matinal
 • 09:00-12:00h. Matí
 • 12:00-15:00h. Servei de menjador
 • 15:00.17:00h. Tarda

 

QUAN COSTEN ELS SERVEIS DE L’ESCOLETA?

Preus del curs 2014-2015

 • 9.00-12.00h. i de 15.00-17.00h 155,00€/mes
 • 12.00-15.00h. 110,00€/mes (menjador)
 • Acollida matinal/ tarda 20,00€/un servei mensual

 

I EL NOSTRE CALENDARI ESCOLAR?

 • El proporcionem sempre a principi de curs.
 • L’inici del curs és el dia 1 de setembre.
 • Cal dir que seguim el calendari festiu de l’escola.

 

QUINS SÓN ELS NOSTRES ESPAIS?

L’Escoleta està situada en un edifici a 4 vents, molt assolellat i totalment restaurat, només té una planta on no trobem problemes d’accés ni barreres arquitectòniques.
Està formada per:

  • Una aula principal on es desenvolupa l’activitat més motriu i el joc.
   Aquesta està organitzada per racons: el racó de la caseta, el racó de la biblioteca, el racó del descans, el racó del mirall,……… i on també hi ha una zona dedicada a la psicomotricitat.
   En aquesta sala hi trobem un lavabo adaptat a mida de dels nens i nenes, amb dos vàters i una pica.
   També hi trobem un canviador amb accés pels nens/es i una pica que fa funció de banyera pels petits.
   Aquesta sala té sortida al pati.
  • Una aula en la que si realitzen les activitats que requereixen més atenció i concentració i on es treballa la plàstica, el llenguatge, la música……..
   Aquesta sala també fa la funció de menjador i té un espai destinat a despatx per les mestres.
  • Una habitació-dormitori per tots els nens i nenes on trobem llitets pels nens més grans i bressols pels petitons.

  • Disposa d’una cuina complerta i d’un bany per les mestres.


  • El pati és un espai verd on els nens/es poden gaudir d’un joc lliure amb diverses joguines i construccions.
  • Disposem també d’un hort on els infants poden “treballar” conjuntament amb els nens i nenes de l’escola.

 

 

QUINA ÉS LA NOSTRA ALIMENTACIÓ A L’ESCOLETA?

   • Aconsellem que es variï el menjar que els nens/es porten per esmorzar.
   • El dinar de l’escola el serveix i s’elabora al Restaurant La Teuleria. Els menús són casolans, variats i equilibrats tenint en compte les necessitats alimentàries dels nens/es.
   • Us proporcionarem el menú del mes a l’inici d’aquest.
   • Quan es doni uns situació en que el nen hagi de fer un règim per possibles diarrees o intoleràncies, s’haurà de comunicar a la mestra a primera hora.
   • Els horaris dels àpats són:
    • Esmorzar: 9’30h (el porten de casa)
    • Dinar: 12’00h
    • Berenar: 15’00h a 15’30h (el porten de casa)

     

QUÈ FEM DAVANT UN PROBLEMA DE SALUT?

   • Si un infant es posa malalt a l’escola es truca al telèfon facilitat per la família per donar la informació a als pares i/o per què el vinguin a buscar.
   • Si un nen no pot anar a l’escola cal comunicar-ho.
   • Els nens amb febre o malalties infeccioses o contagioses (varicel·la, parasitosi intestinal, cucs, conjuntivitis, diarrees…) s’han de quedar a casa, tan pel seu benestar físic com pel contagi que pot produir als companys.
   • En el cas dels polls, cal que els nens segueixin el tractament apropiat.
   • En cas d’haver de donar medicació, haureu de signar l’autorització corresponent i portar la recepta del medicament.
   • En cas d’accident, l’escola avisarà als pares o familiars en primer lloc, encara que es tracti de lesions lleus.

 

QUÈ HEM DE FER PER UNA BONA ADAPTACIÓ?

Què podem fer a casa abans de començar el curs per afavorir l’adaptació:

   • L’actitud positiva dels pares vers l’escola; els nens/es poden captar els vostres dubtes i pors. Transmeteu les ganes el respecte i l’emoció vers l’escola.
   • Seria bo que i hagués alguna “separació” prèvia dels infants abans de començar l’escola ( alguna estona amb avis, tiets, amics…) per acostumar al nen a passar alguna estona sense la vostra presència.
   • Els contactes previs amb altres nens i adults (parcs, cosins, veïns…) facilitarà que connectin millor i més fàcilment amb els de l’escola.

Com ho farem a l’escola:

   • En els primers dies si l’infant plora i s’agafa als pares hem d’entendre que és una situació normal i no perdre la serenitat ni contagiar-vos per l’angoixa.
   • El comiat ha de ser breu i clar de vegades ens sembla que si estem una estoneta més podrem deixar a l’infant més tranquil però no és així quan més aviat assumeixi la situació de que els pares no hi són, més aviat comencen a gaudir del que l’entorn nou els hi ofereix.
   • La puntualitat d’entrada i sortida. Entrar quan l’activitat ja ha començat perdre’s el ritual d’entrada fa més difícil la integració al grup. Esperar que els vinguin a buscar veient que tots els seus companys marxen els hi provoca ansietat.
   • Quan porteu el vostre fill/a heu d’explicar-li el que fareu vosaltres i tot el que ell farà.
   • És important que vingueu sense presses, fent un comiat breu i sense fer-ho d’amagat. Pot ser que el nen plori, però poc a poc entendrà que ara li dieu adéu, però que més tard el vindreu a buscar.
   • Si l’assistència és continuada, facilitarà que l’adaptació sigui més curta.
   • Durant l’adaptació es poden presentar alguns canvis fisiològics (diarrees,Dècimes, pèrdua de gana, son…) Això no ho heu de viure amb angoixa, ja que es normalitza aviat.
   • No aprofiteu l’anada a l’escola per treure-li el bolquer, xumet o d’altres objectes,als quals nen estigui molt acostumat.

 

COM HAN D’ANAR ELS NENS A L’ESCOLA?

   • El vestit s’ha d’adaptar a la temperatura ambiental, ha de permetre que els nens es moguin amb llibertat i ha de ser fàcil de posar i treure. Tot això facilita el moment del canvi per part de la mestra i facilita l’autonomia del nen en l’aprenentatge dels hàbits de vestir-se, desvestir-se i en el control d’esfínters.
   • És imprescindible que tota la roba vagi marcada amb nom i cognom i les jaquetes, bates, tovalloles han de dur una beta per poder-les penjar.
   • És important portar roba de recanvi, la mestra us informarà mitjançant l’agenda del que falta.

Amb el suport de:

logo diputacio

 

Bloc de l’Escoleta: http://blocs.xtec.cat./escoletavallfogona