Reciclatge i gestió de residus

COMPACTADORS, IGLUS I COMPOSTADORS PER AL RECICLATGE I LA RECOLLIDA DE RESIDUS

Centralització de totes les fraccions a la Plaça de la Salut amb compactadors i compostadors comunitaris per a la matèria orgànica.

El servei de recollida va a càrrec de l’empresa VIGFA, adjudicatària del Consell Comarcal del Ripollès per donar servei als 19 municipis de la comarca.

COMPACTADOR DE REBUIG (per veure la imatge en gran feu clic a sobre)

COMPACTADOR DE PAPER I CARTRÓ (per veure la imatge en gran feu clic a sobre)

COMPACTADOR D’ENVASOS (per veure la imatge en gran feu clic a sobre)

IGLÚS DE VIDRE (per veure la imatge en gran feu clic a sobre)

COMPOSTADORS COMUNITARIS (per veure la imatge en gran feu clic a sobre)

El PERQUÈ d’aquest nou sistema:

  • Per evitar viatges de camions amb pocs quilos de residus, millorant així l’eficiència de recollida.
  • Per recuperar espai a la via pública, al retirar els contenidors de la fracció resta i de la FORM.
  • Disminuir emissions de CO2: 4,13 tones/any.
  • Evitar un augment considerable del cost de les escombraries.


Per veure la imatge en gran feu clic a sobre

AL 2013 A VALLFOGONA HEM GENERAT 87 TONES DE LES QUALS:

L’OBJECTIU HA DE SER REDUIR LES TONES I SOBRETOT RECICLAR MÉS I SEPARAR LA MATÈRIA ORGÀNICA. LA DISTRIBUCIÓ HAURIA DE SER:

ELS COSTOS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE LES DEIXALLES ES REPARTEIXEN EN:

Per veure la imatge en gran feu clic a sobre

ALTRES SERVEIS: LA DEIXALLERIA MÒBIL (per veure la imatge en gran feu clic a sobre)

Per als residus especials. Cada tres mesos primer dilluns de mes al c/Prat de l’Om al costat de ca l’Artigué.
LA RUNA, cal que cada paleta que faci les obres degudament autoritzades les gestioni. Així, des de l’1 de gener del 2016, no es cobra taxa de runes.