Equip de govern

M. Carme Freixa i Bosch (Tria per Vallfogona – Acord Municipal)

Alcaldessa. Regidora de Governació, Turisme, Sector primari, Medi Ambient i Boscos i Educació.

ajuntament@vallfogona.cat

 

Esteve Font i Busoms (Tria per Vallfogona – Acord Municipal)

1er tinent d’alcaldia. Regidor d’Obres i Urbanisme, Serveis i Subministraments, Hisenda i Festes.

 

Susanna Nicoletti i Mesa (Tria per Vallfogona – Acord Municipal)

2a Tinent d’alcaldia. Regidora de Patrimoni Cultural, Salut, Participació, Benestar Social i Polítiques de Gènere.

 

Eduard Ramo i Riera (Tria per Vallfogona – Acord Municipal)

Regidor de Noves Tecnologies, Esports, Promoció i Joventut.

 

Ernest Silvas i Vergés (Independent – CiU)