Alienació de la parcel·la 21, carrer Puig de Sant Miquel

Des de l’ajuntament s’ha posat en alienació la parcel·la número 21 situada al carrer Puig de Sant Miquel. Aquesta té una superfície de 529,40 m2 i és apte per a edificar.

Podeu trobar més informació al següent enllaç: plataforma de contractació