Decret d’aprovació definitiva d’admesos i exclosos plaça peo brigada estabilització prèvia 2016

Decret d’aprovació definitiva d’admesos i exclosos plaça peo brigada estabilització prèvia 2016

Decret