La Diputació de Girona dona suport a les actuacions de condicionament i millora dels equipaments esportius

La Diputació de Girona, dins la subvenció de finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines per a l’any 2022, en el programa A3 en suport a les actuacions de condicionament i millora dels equipaments esportius, ha subvencionat la renovació de les porteries de la renovació de les porteries del camp de futbol de Vallfogona de Ripollès.