Millora eficiència energètica de les instal·lacions municipals

S’ha continuat canviant els llums de les dependències municipals amb el suport de la Diputació de Girona dins del programa del Pla a l’acció 2018-2019, en aquest cas al dispensari.