Nova edició de la Dallada de la Germandat

El darrer dissabte de maig, es fa la demostració de dallar com s’ha fet tota la vida després de picar la dalla.