PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’HABITATGE -PLA PILOT DE POLÍTIQUES LOCALS D’HABITATGE

Vallfogona de Ripollès participa en el pla pilot de polítiques locals d’habitatge als micropobles de la Diputació de Girona, per revertir la progressiva pèrdua d’habitants i l’envelliment de la població rural als pobles més petits.

La mesura té com a objectiu facilitar que les persones i les famílies puguin instal·lar-se en nuclis rurals, a través de la rehabilitació d’habitatges en desús, i contribuït a evitar la pèrdua de població al món rural, a incentivar la realització de projectes i actuacions estratègiques, sectorials i singulars innovadores que estimulin i reforcin l’accés a l’habitatge.

Per aquest motiu és important conèixer les vostres necessitats d’habitatge com a població de Vallfogona de Ripollès i l’interès d’aquella població que vulgui venir a viure al poble. Per altra banda, es vol identificar aquells habitatges buits per poder realitzar actuacions en matèria d’habitatge.

Hem creat 3 enquestes perquè respongueu segons la vostra situació i les pugueu compartir amb altres persones interessades:

Enquesta 1. Per a persones que viuen a Vallfogona de Ripollès

Enquesta 2. Per a propietaris/àries amb algun habitatge o terreny buit al municipi

Enquesta 3: Per a persones que volen venir a viure a Vallfogona de Ripollès

Agrairem molt la vostra col·laboració.