Suport de Diputació a feines de neteja de neu

Els treballs de neteja de camins amb tractors i carrers i neteja viària per part de la brigada han comptat amb una subvenció de la Diputació de Girona.