Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 11014 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10704 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial del projecte executiu per a la millora de la xarxa d'abastament del disseminat oest del municipi de Vallfogona de Ripollès
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10702 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10700 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 224-0 Edicte: 9807 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 211-0 Edicte: 9164 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 186-0 Edicte: 7997 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2021 Bop: 181-0 Edicte: 7867 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 150-0 Edicte: 6816 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Acceptació de la petició efectuada per l'Ajuntament de Vallfogona del Ripollès, en data 11 de juny de 2021, relatiu a la gestió, per part del Consell Comarcal del Ripollès, del servei de menjador de l'escola del municipi de Vallfogona de Ripollès, per al curs 2021-2022
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6924 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Delegació de les funcions de l'alcaldia