Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5495 AJUNTAMENT DE RIPOLL - Aprovació inicial del Projecte de rehabilitació i millora del ferm de diversos carrers de la vila de Ripoll (Raval de Barcelona, carrer de Vallfogona, carrer de Sant Bartomeu, carrer de Núria i Plaça Vila de Prada)
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4740 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 79-0 Edicte: 3375 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial d'un projecte d'obra
Exercici: 2021 Bop: 40-0 Edicte: 1525 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial de les memòries 1, 2, 9 , 10 i 11 d'actuacions a les instal.lacions d'abastament en alta
Exercici: 2021 Bop: 37-0 Edicte: 1414 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial d'un projecte d'obra
Exercici: 2021 Bop: 1-0 Edicte: 9974 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial del Protocol d'actuacions en cas de nevades
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10005 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva dle pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9878 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 231-0 Edicte: 9095 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 227-0 Edicte: 8595 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Anul·lació de drets i obligacions d'exercicis tancats