Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 100-0 Edicte: 4057 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'exposició pública de l'expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 2010 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 11-0 Edicte: 207 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-1 Edicte: 11224 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10667 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10602 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 217-0 Edicte: 9644 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 216-0 Edicte: 9655 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 204-0 Edicte: 9030 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 155-0 Edicte: 7204 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017