Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 228-0 Edicte: 10388 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 216-0 Edicte: 9905 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial de la modificació del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9782 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9553 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9547 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 12/2022
Exercici: 2022 Bop: 189-0 Edicte: 8618 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 172-0 Edicte: 7966 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer Prat de l'Om
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6682 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial de la memòria valorada per a la instal·lació de part del mobiliari de la cuina al centre cívic de Vallfogona de Ripollès
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6388 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5516 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021