Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8130 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia en el tinent d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 8101 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'exposició pública de l'expedient per donar de baixa obligacions reconegudes pendents de pagament integrades en l'agrupació de pressupostos tancats
Exercici: 2019 Bop: 195-0 Edicte: 7930 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte sobre l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 173-0 Edicte: 7079 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5896 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte de nomenament de regidories
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5895 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte de nomenament del tinent d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 140-0 Edicte: 5794 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la plaça de mestre de la llar d'infants municipal
Exercici: 2019 Bop: 128-0 Edicte: 5272 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 100-0 Edicte: 4057 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'exposició pública de l'expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 2010 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2019