Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 237 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10981 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10980 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 221-0 Edicte: 9724 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 207-0 Edicte: 8991 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 122-0 Edicte: 5382 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte de convocatòria per a l'elecció dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2017 Bop: 113-0 Edicte: 4947 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 17-0 Edicte: 373 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació inicial del plànol de delimitació de prevenció d'incendis