Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5516 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5236 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del projecte "Renovació de la xarxa d'abastament del veïnat d'Avall"
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 5107 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4645 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4620 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovacio definitiva de l'expedient de suplement de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3515 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 61-0 Edicte: 2412 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial del projecte executiu per a la renovació de la xarxa d'abastament del veïnat d'avall
Exercici: 2022 Bop: 15-0 Edicte: 349 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Convocatòria per a l'elecció dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut de Vallfogona de Ripollès
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 11014 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10704 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial del projecte executiu per a la millora de la xarxa d'abastament del disseminat oest del municipi de Vallfogona de Ripollès