Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 217-0 Edicte: 9644 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 216-0 Edicte: 9655 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 204-0 Edicte: 9030 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 155-0 Edicte: 7204 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 143-0 Edicte: 6523 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci de licitació d'una concessió administrativa
Exercici: 2018 Bop: 120-0 Edicte: 5444 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5402 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'exposició pública de preus públics
Exercici: 2018 Bop: 93-0 Edicte: 4135 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte de convocatòria i bases per a la selecció per concurs i constitució de borsa de treball
Exercici: 2018 Bop: 24-0 Edicte: 714 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 237 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable