Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 86-0 Edicte: 2560 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació de l'expedient i el plec de clàusules administratives particulars per a l'arrendament d'un habitatge
Exercici: 2020 Bop: 84-0 Edicte: 2540 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 1/2020, en la modalitat de suplement i concessió de crèdit extraordinari
Exercici: 2020 Bop: 59-0 Edicte: 2170 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva de la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2099 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10354 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10350 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9477 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9326 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9286 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 6/2019, en la modalitat de suplement de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8943 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia en el tinent d'alcalde