Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 186-0 Edicte: 7997 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2021 Bop: 181-0 Edicte: 7867 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 150-0 Edicte: 6816 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Acceptació de la petició efectuada per l'Ajuntament de Vallfogona del Ripollès, en data 11 de juny de 2021, relatiu a la gestió, per part del Consell Comarcal del Ripollès, del servei de menjador de l'escola del municipi de Vallfogona de Ripollès, per al curs 2021-2022
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6924 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Delegació de les funcions de l'alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5495 AJUNTAMENT DE RIPOLL - Aprovació inicial del Projecte de rehabilitació i millora del ferm de diversos carrers de la vila de Ripoll (Raval de Barcelona, carrer de Vallfogona, carrer de Sant Bartomeu, carrer de Núria i Plaça Vila de Prada)
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4740 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 79-0 Edicte: 3375 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial d'un projecte d'obra
Exercici: 2021 Bop: 40-0 Edicte: 1525 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial de les memòries 1, 2, 9 , 10 i 11 d'actuacions a les instal.lacions d'abastament en alta
Exercici: 2021 Bop: 37-0 Edicte: 1414 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial d'un projecte d'obra
Exercici: 2021 Bop: 1-0 Edicte: 9974 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial del Protocol d'actuacions en cas de nevades