Informació del contribuent

Lloc, horari i sistema de pagament

Els impostos i taxes es pagaran a:

Consorci Servei de Recaptació Ripollès i la Cerdanya

Adreça: c/Progrés, 22, 3a planta- 17500 Ripoll

Tel: 972 700 146

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h

Ara també s’hi gestionen i cobren els rebuts de l’aigua (el febrer, el segon semestre de l’any anterior, i i el setembre, el primer semestre de l’any en curs).

OVR OFICINA VIRTUAL DE RECAPTACIÓ 

 

Sistemes de pagament

Els impostos es poden pagar en:

– Efectiu a La Caixa

– Transferència bancària mitjançant domiciliació (s’aplica un 2% de bonificació).