Informació del contribuent

Lloc, horari i sistema de pagament

Els impostos i taxes es pagaran a:

Consorci Servei de Recaptació Ripollès i la Cerdanya

Adreça: c/Progrés, 22, 3a planta- 17500 Ripoll

Tel: 972 700 146

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h

Ara també s’hi gestionen i cobren els rebuts de l’aigua (el febrer, el segon semestre de l’any anterior, i i el setembre, el primer semestre de l’any en curs).

OVR OFICINA VIRTUAL DE RECAPTACIÓ 

Sistemes de pagament

Els impostos es poden pagar en:

– Efectiu a La Caixa

– Transferència bancària mitjançant domiciliació (s’aplica un 2% de bonificació).

PERÍODE DE COBRAMENT 2020

1r Període de cobrament: del 3 de febrer al 3 d’abril.

  • Impost de Vehicles (data de càrrec domiciliats dia 2 de març)
  • Aigua/cànon (data de càrrec domiciliats dia 2 de març)

2n Període de cobrament: del 15 d’abril al 30 de juny.

  • IBI rústic
  • 50% IBI urbà (data de càrrec domiciliats 3 de juny)
  • Taxes escombraries i cementiri (data de càrrec domiciliats 7 de maig)

3r Període de cobrament: del 15 de setembre al 16 de novembre.

  • 50% IBI urbà (data càrrec domiciliats 5 d’octubre)
  • IAE (data càrrec domiciliats 5 d’octubre)
  • Aigua (data càrrec domiciliats 5 d’octubre)