Ordenances municipals

  • Ordenançade les llicències de primera ocupació