Ordenances municipals

  • Ordenances fiscals 2017
    • Ordenançade tinença d’animals
    • Ordenançade les llicències de primera ocupació