Plens

Ple de constitució 13 de juny del 2015: acta
Ple del cartipàs del 29 de juny del 2015: acta
Ple extraordinai del 31 de juliol del 2015: acta
Ple ordinari del 16 de setembre del 2015: acta
Ple extraordinari del 29 d’octubre del 2015: acta
Ple extraordinari del 23 de novembre del 2015: acta
Ple extraordinari del 21 de desembre del 2015: acta
Ple ordinari del 27 de gener del 2016: acta
Ple ordinari del 23 de març del 2016: acta
Ple ordinari del 25 de maig del 2016: acta
Ple extraordinari del 30 de maig del 2016: acta
Ple ordinari del 21 de juliol del 2016: acta
Ple ordinari del 6 d’octubre del 2016: acta
Ple ordinari del 2 de novembre del 2016: acta
Ple ordinari del 1 de febrer del 2017: acta
Ple ordinari del 30 de març del 2017: acta
Ple ordinari del 24 de maig del 2017: acta
Ple ordinari del 25 de juliol del 2017: acta
Ple ordinari del 23 d’octubre del 2017: acta
Ple ordinari del 14 de novembre del 2017: acta
Ple ordinari del 21 de febrer del 2018: acta

Ple ordinari del 26 de març del 2018: acta

Ple ordinari del 26 d’abril del 2018: acta

Ple ordinari del 7 de juny del 2018: acta

Ple extraordinari del 3 d’agost del 2018: acta

Ple ordinari del 27 de setembre del 2018: acta

Ple extraordinari del 7 de novembre del 2018: acta