Processos de personal

  • Selecció per a la contractació de personal laboral temporal i a jornada parcial, per concurs, per a la contractació d’un mestre de la llar d’infants municipal.