Processos de personal

  • Selecció per a la contractació per urgència de personal temporal a temps parcial per a la zona de la piscina municipal, durant l’estiu 2019.