Processos de personal

  • LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS A LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU GENERAL VACANT A LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS.